PODSUMOWANIA NADSZEDŁ CZAS …

Zakończenie roku szkolnego to okres podsumowań, wyróżnień, nagród, podziękowań … Tak jest i w tym nieco innym, wyjątkowym roku szkolnym 2019/2020. Rok wyjątkowy, bo uczyć przyszło nam się zdalnie przez ostatnie trzy miesiące, tym bardziej ważna jest każda ocena i liczy się najmniejszy sukces.  Gratulujemy wszystkim nie tylko nagrodzonym
i wyróżnionym, ale i tym wszystkim, którzy pracowali i uczyli się na miarę swoich możliwości i warunków.

Szczególnie dziękujemy rodzicom naszych uczniów za współpracę podczas ostatnich miesięcy nauki zdalnej, w której wsparcie otoczenia i rodziców było bardzo ważne. Niech te małe szkolne sukcesy będą zapowiedzią większych, przyszłych sukcesów!

A oto lista uczniów, którzy przekroczyli magiczną średnią – 4,75 i tym samym otrzymali świadectwo z wyróżnieniem:

Klasa IV:

1.

Berezowska Wiktoria

śr. 5,5

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

2.

Dzugan Emilia

śr. 5,0

zachowanie wzorowe

3.

Golonka Wiktoria

śr. 4,9

zachowanie wzorowe

4.

Koszykowska Patrycja

śr. 5,3

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

5.

Krzywy Sylwester

śr. 5,2

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

6.

Serwadczak Blanka

śr. 5,2

zachowanie bardzo dobre

stypendium naukowe

Klasa Va:

1.

Banaś Wiktoria

śr. 5,1

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

2.

Buszta Julia

śr. 5,3

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

3.

Mańka Mateusz

śr. 5,5

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

4.

Posmyk Weronika

śr. 5,4

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

Klasa Vb:

1.

Ciećkiewicz Kamil

śr. 5,2

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

2.

Drozd Mikołaj

śr. 5,3

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

3.

Jacheć Szymon

śr. 5,2

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

4.

Jastrzębska Nela

śr. 5,2

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

5.

Maciejewski Filip

śr. 5,1

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

6.

Roślicka Marta

śr. 5,2

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

7.

Rzepkiewicz Maksymilian

śr. 5,2

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

8.

Salak Wiktor

śr. 5,1

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

9.

Sągol Zuzanna

śr. 5,2

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

10.

Spiecha Oliwia

śr. 5,4

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

11.

Wasiel Alina

śr. 5,2

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

Klasa VI a:

1.

Jucha Nikola

śr. 5,2

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

2.

Karłowicz Jessica

śr. 5,1

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

3.

Kruczkowska Natalia

śr. 5,5

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

4.

Milczanowski Jakub

śr. 4,8

zachowanie wzorowe

5.

Olczyk Emilia

śr. 4,9

zachowanie wzorowe

6.

Partykiewicz Kinga

śr. 5,2

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

7.

Torchała Justyna

śr. 5,0

Zachowanie wzorowe

Klasa VI b:

1.

Bednarska Lena

śr. 5,2

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

2.

Foltyn Oliwia

śr. 5,1

zachowanie wzorowe

3.

Gabryk Weronika

śr. 5,4

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

4.

Karpiński Michał

śr. 5,0

zachowanie bardzo dobre

5.

Kielan Julia

śr. 5,6

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

6.

Łebedyński Łukasz

śr. 4,9

zachowanie bardzo dobre

7.

8.

Mozoła Mateusz

Mykita Antonina

śr. 4,8

śr. 5,6

zachowanie wzorowe

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

9.

Nikiel Oliwier

śr. 5,1

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

10.

Pachurka Lidia

śr. 5,5

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

Klasa VII:

1.

Jacheć Grzegorz

śr. 5,1

zachowanie bardzo dobre

stypendium naukowe

2.

Krzyżanowska Zuzanna

śr. 4,75

zachowanie wzorowe

3.

Tomczyk – Palacz Maja

śr. 4,75

zachowanie wzorowe

4.

Windysz Magdalena

śr. 5,3

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

Klasa VIII:

1.

Filipek Kamil

śr. 4,8

zachowanie bardzo dobre

2.

Francuz Michał

śr. 5,1

zachowanie wzorowe

stypendium naukowe

3.

Haręza Piotr

Śr. 4,8

zachowanie wzorowe

4.

Jakubowski Igor

śr. 4,9

zachowanie bardzo dobre

5.

Kazimierczak Gabriela

śr. 5,0

zachowanie wzorowe

6.

Szczawurska Kinga

śr. 5,2

zachowanie bardzo dobre

stypendium naukowe

Rada Pedagogiczna jak co roku przyznała również tytuły PRYMUSA SZKOŁY
i NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA.

Tytuł PRYMUSA SZKOŁY w kategorii kl. IV – VI otrzymała uczennica kl. VI b:

Antonina Mykita

Tytuł PRYMUSA SZKOŁY w kategorii kl. VII – VIII otrzymała uczennica kl. VII:

Magdalena Windysz

Tytuł NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA otrzymała uczennica:

Kinga Szczawurska

20200626_174811

W tym roku już po raz drugi uczniowie wzięli udział w konkursie na NAJLEPSZEGO SPORTOWCA i SPORSTMENKĘ SZKOŁY.

Tytuł NAJLEPSZEJ SPORSTMENKI w roku szkolnym 2019/2020 otrzymała

uczennica kl. VI b – Antonina Mykita

II miejsce zajęła uczennica kl. VI a Wiktoria Szostak

III miejsce uczennica kl. Va Weronika Posmyk

Tytuł NAJLEPSZEGO SPORTOWCA w roku szkolnym 2019/2020 otrzymał

uczeń kl. VII Grzegorz Jacheć

II miejsce zajął uczeń kl. VIb Mateusz Mozoła

III miejsce zajął uczeń kl. Vb Szymon Jacheć

Komisja stypendialna przyznała także stypendia sportowe następującym uczniom:

 1. Jacheć Grzegorz kl. VII
 2. Jacheć Szymon kl. Vb
 3. Mozoła Mateusz kl. VIb
 4. Mykita Antonina kl. VIb

Wszystkim wyróżnionym, wszystkim, którym nie wszystko się udało i nie wszystko stało się tak jak miało być (szczególnie w tym innym, zdalnym czasie nauki) gratulujemy ukończenia kolejnej klasy i życzymy udanych, bezpiecznych, a przede wszystkim zdrowych wakacji.

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym !

DRODZY RODZICE

W związku z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020, który był wyjątkowy, inny niż dotychczasowe pragniemy również w inny, wyjątkowy sposób podziękować rodzicom, którzy w szczególny sposób przyczynili się do działań naszej szkoły. Choć nie możemy spotkać się wspólnie na uroczystej akademii z wiadomych przyczyn, aby podsumować rok szkolny, nasze podziękowania dla Państwa płyną prosto z serca.

,,Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,

nie przez to kim jest, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

Dyrektor i Grono Pedagogiczne

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Lubszy

składają serdeczne podziękowania za zaangażowanie, znakomitą atmosferę wspólnych działań na rzecz szkoły oraz za wspomaganie życia klasowego:

Pani Joannie Lewickiej

Panu Tomaszowi Sągol

Pani Barbarze Kuli

Pani Natalii Spalonej

Pani Annie Adamiak

Pani Małgorzacie Rozmus – Komborskiej

Pani Małgorzacie Krzywdzie

Pani Annie Łowkis

Pani Beacie Chandoha

Pani Renacie Turaj

Pani Annie Gromnickiej

Pani Agnieszce Golonce

Pani Esterze Banaś

Pani Marii Mańka

Pani Dominice Drozd

Pani Edycie Sągol

Pani Agacie Jastrzębskiej

Pani Katarzynie Rzepkiewicz

Pani Alicji Roślickiej – Jakubowskiej

Pani Agnieszce Obodzińskiej

Pani Agnieszce Milczanowskiej

Panu Tomaszowi Wojtkowskiemu

Pani Agnieszce Pachurce

Pani Agacie Bednarskiej

Pani Monice Nikiel

Państwu Adamowi i Edycie Mykita

Pani Bernadetcie Krzyżanowskiej

Pani Joannie Jacheć

Pani Małgorzacie Preis

dav

 

dav

prymus 2020

Sportowiec roku 2020

zakończenie roku szkolnego

Szanowni Uczniowie i Rodzice :-)

Dobiega końca rok szkolny 2019/2020

Mając na uwadze  oczekiwania społeczności szkolnej , Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą  Pedagogiczną uzgodnili formę organizacji zakończenia roku szkolnego .

W dniu 26 czerwca zapraszamy wszystkich uczniów po uroczysty odbiór świadectw .

Ze względu na stan epidemiologiczny uroczystość będzie miała następujący przebieg :

o godz. 9.00 –  przy wejściu głównym szkoły oczekujemy na uczniów klasy I ,

Przy wejściu do sali gimnastycznej ( od strony Straży Pożarnej ) – klasa II ,

Wejście do szkoły od strony boiska – klasa III

*********

godz. 9.40

Klasa IV – wejście główne szkoły

klasa V A – wejście do sali gimnastycznej ( od strony Straży Pożarnej )

klasa V B – wejście od strony boiska

********

godz. 10.20

klasa VI A – wejście główne szkoły

klasa VI B – wejście  do sali gimnastycznej ( od strony Straży Pożarnej )

klasa VII – wejście od strony boiska szkolnego

*********

godz. 11.00

klasa VIII – wejście główne do szkoły

*********

Przy każdym wejściu  będzie oczekiwał wychowawca  , który zaprowadzi uczniów do wyznaczonej klasy w celu wręczenia świadectwa .

Każdy uczeń odbierający świadectwo zobowiązany jest do posiadania własnego długopisu / pióra w celu potwierdzenia odbioru świadectwa .

Ze względu na stan epidemii , każdy uczeń powinien posiadać maseczkę lub przyłbicę zakrywającą usta i nos . Obowiązuje także zasada bezpiecznego dystansu , 

Osoby towarzyszące zobowiązane są do pozostania na zewnątrz szkoły .

Odbiór świadectwa w dniu 26 czerwca nie jest obowiązkowy.

Świadectwo będzie można odebrać także w sekretariacie szkoły.

Serdecznie zapraszamy :-)

 

 

Rozkład jazdy autobusów na egzamin klasy 8

 

egzaminy VIII klas 16-18.06.2020       Excel

 

rozkład dowozów i odwozów uczni na egzaminy w dniach 16-18.06.2020
dowóz
08:20 Szydłowice
08:25 Dobrzyń
08:26 Dobrzyń skrzyżowanie
08:35 Lubsza szkoła
odwóz wtorek środa czwartek
Lubsza szkoła 12:05 11:35 11:20
Dobrzyń skrzyżowanie 12:14 11:44 11:29
Dobrzyń 12:15 11:45 11:30
Szydłowice 12:20 11:50 11:35

 

Kopia egzaminy VIII klas 16-18.06.2020-2  PDF

 

 

Ważny komunikat w sprawie egzaminu klasy ósmej

Informacje dla rodziców oraz zasady

dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w czerwcu 2020 r.
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubszy

na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych CKE, GIS oraz MEN w związku z przeprowadzeniem egzaminów z dnia 15 maja 2020 r.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która ponadto dokonała przed wyjściem z domu pomiaru temperatury i nie przekroczyła ona 37⁰C. Każdy uczeń wchodzący na teren budynku szkoły może mieć kontrolnie zmierzoną temperaturę bez jej odnotowywania.

 2. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 3. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż przystępujący
  do egzaminu lub osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu.

 4. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki w przypadku egzaminu z matematyki, które przynosi do szkoły w przezroczystej koszulce na dokumenty. Nie można pożyczać przyborów od innych.

 5. Uczeń może przynieść na egzamin własną butelkę z wodą i stawia ją na podłodze, przy nodze stolika by przypadkowo nie zalać arkusza egzaminacyjnego.

 6. Czekając na wejście do szkoły, po wejściu do szkoły albo sali egzaminacyjnej uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 7. Aby uniknąć tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu uczniowie są zobowiązani przestrzegać zasad wprowadzonych przez dyrektora szkoły tj.:

  1. stawić się w szkole na godzinę wyznaczoną przez dyrektora szkoły (godz. 8:35 – uczniowie pod numerem w dzienniku lekcyjnym 1-10 , godz.8:45 – uczniowie pod numerem w dzienniku lekcyjnym 11- 21);

  2. wchodzić do szkoły głównym wejściem i przemieszczać się zgodnie z zaleceniami nauczycieli nadzorujących wpuszczanie uczniów do poszczególnych sal

 1. skorzystać z szatni wyznaczonej dla klasy pozostawiając tam ewentualne okrycie wierzchnie oraz telefon komórkowy w foliowej opisanej imieniem
  i nazwiskiem reklamówce;

 2. po wyjściu z szatni kierować się do sal, w których odbędzie się egzamin odpowiednio:

uczniowie pod numerem: 2,3,4,5,6,7,8 – sala nr 2 – parter

uczniowie pod numerem: 9,10,11,13,15,16,19 – sala nr 9- I piętro

uczniowie pod numerem: 1,12,17,20,21- sala nr1a- nad salą gimnastyczną

 1. przed wejściem do sali egzaminacyjnej odbywa się losowanie numeru stolika;

 2. przed rozpoczęciem pracy z arkuszem uczniom zostanie przypomniane, że na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi;

 3. po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń ma dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi;

 4. po zakończeniu egzaminu opuścić szkołę i nie gromadzić się przed nią, a wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie.

 1. Uczeń wchodzący do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce korzystając
  z przygotowanego przez szkołę płynu. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.

 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie z zakrytymi ustami i nosem
  (maseczką jedno lub wielorazową, materiałem a w przypadku uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa w przyłbicy. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Uczeń będzie mógł zdjąć maseczkę dopiero w sali egzaminacyjnej podczas pracy z arkuszem, jednak – jeżeli uzna to za właściwe – może mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.

 3. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić ucznia o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 4. Uczeń jest zobowiązany podczas egzaminu zakrywać usta i nos kiedy:

  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby rozdać arkusz egzaminacyjny lub odpowiedzieć
   na zadane przez niego pytanie,

  2. wychodzi do toalety,

  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Uczeń jest zobowiązany pamiętać o:

  1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;

  2. niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;

  3. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

 1. Uczeń nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy. Telefon komórkowy najlepiej zostawić w domu.

 2.  Uczeń może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 3. Jeżeli uczeń podczas egzaminu przejawia niepokojące objawy choroby, jego egzamin zostaje przerwany i zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu.

 4. Uczniowie chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie zobowiązani są do dostarczenia najpóźniej w dniu egzaminu zaświadczenia lekarskiego, aby członkowie zespołu nadzorującego egzamin nie zinterpretowali tych objawów jako „niepokojące” i nie odizolowali ucznia.

 

KANGUR: Komunikat organizatora regionalnego

z dnia: 05.06.2020

wyniki będą widoczne na kontach szkół

od 22 czerwca 2020 do 31 lipca 2020

ogłoszenie

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 proszę o dostarczenie kompletu podręczników i książek, lektur (jeśli uczeń wypożyczał) do dnia 19 czerwca. Wszystko proszę spakować do reklamówki i dostarczyć do biblioteki. Proszę dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem ucznia. Proszę zdjąć z podręczników okładki. W przypadku zgubienia czy zniszczenia podręcznika proszę informację przekazać na adres iwonapraca@poczta.fm

Szanowni nauczyciele

Witajcie Państwo,
bardzo proszę,jeśli korzystaliście z biblioteki w Lubszy czy Dobrzyniu, o zwrot podręczników, książek i innych materiałów dydaktycznych (CD, ćwiczenia) do 24 czerwca.
Dziękuję i pozdrawiam
Iwona T.

Dla ułatwienia podaję liczbę podręczników do zwrotu.

 

Klasa

Ilość podręczników do zwrotu

Uwagi

Pierwsza

3

Eduk. Pol, mat, j. ang. z CD

Druga

4

Eduk. Pol, mat, j. ang. z CD

Trzecia

4

Eduk. Pol, mat, j. ang. z CD

Czwarta

10

Piąta

11

Szósta

11

Siódma

12

Ósma

12

Opiekun biblioteki szkolnej- Iwona Tworowska

Prace uczniów na 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II

Cieszy nas ogromnie fakt, że wykonanie prac „Jan Paweł II – Oczami dziecka” sprawiło uczniom tyle radości. Bardzo dziękujemy dzieciom oraz  rodzicom za zaangażowanie i wykonanie pięknych obrazów. Osoby, które nie zdążyły, a chciałyby również coś namalować przedłużamy czas na wysyłanie swoich dzieł do 11 czerwca 2020. Wszystkie prace proszę zachować, po powrocie do szkoły stworzymy wystawę ku czci Ojca Świętego- Jana Pawła II. Serdecznie Dziękujemy :-)

Do wykonania prac przystąpili:Z klasy I-  Alicja K., Paulina K., Natalia K., Ania P., Ania L, z klasy II- Zosia K., Klasa III- Filip M., Z klasy IV- Wiktoria B., oraz ze Szkoły z Dobrzynia- klasa II- Julia P.

 

SKKT „WŁÓCZYKIJE” OGŁASZA EDUKO – BARDZO MŁODA KULTURA 2019-2021

Miło nam poinformować , że wygraliśmy projekt konkursowy pn. ,,Przyjaciel zaklęty w dźwiękach” – cykl zajęć ruchowo- bębniarskich. Projekt realizowany jest z funduszy EDUKO – BARDZO MŁODA KULTURA 2019-2021 – OPOLSKIE. Wnioskodawcą projektu jest PTTK oddział Ziemi Brzeskiej, a realizatorami  Szkoła Podstawowa w Lubszy z filią w Dobrzyniu , Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu i Fundacja Fabryka Rytmu. Na razie zajęcia będą się odbywały zdalnie.

Koordynator i organizator projektu: Małgorzata Naumowicz dyrektor PP nr 5 w Brzegu, działacz PTTK we współpracy z Renatą Wadówką.

Więcej informacji w najbliższym czasie .

Renata Wadówka – opiekun SKKT „Włóczykije”