Author Archives: administrator strony RM

40 lat temu Polak został papieżem

62534ded-67bb-4384-9302-2dc722879c5c

 

16 października 1978 roku, metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Stał się Janem Pawłem II. Był pierwszym od 455 lat papieżem spoza Włoch. 58-letni wówczas Jan Paweł II został najmłodszym z papieży, jakich wybrano od półtora wieku. Jan Paweł II przeszedł do historii jako papież pielgrzym. W czasie pontyfikatu odbył 104 zagraniczne pielgrzymki do 132 krajów, w tym dziewięć do Polski, odwiedził 900 miast i miejscowości. Pokonał 1,7 miliona kilometrów, co odpowiada 30-krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i trzykrotnej odległości między Ziemią a Księżycem. Pielgrzymki były impulsem do historycznych gestów papieża, wyrażających wolę dialogu i pojednania. Jako pierwszy papież w dziejach Jan Paweł II odwiedził kościół luterański, synagogę i meczet. W 1986 roku, mimo sprzeciwu i zastrzeżeń niektórych kościelnych dostojników, zaprosił przedstawicieli wszystkich wyznań i religii do Asyżu na wspólną modlitwę o pokój. Za nieocenione uważa się jego zasługi dla dialogu katolicko-żydowskiego. 

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyły delegacje z ponad 150 państw. 1 maja 2011 roku Jan Paweł II został beatyfikowany, a 27 kwietnia 2014 został kanonizowany wspólnie z papieżem Janem XXIII. Wydarzenie to przeszło do historii Kościoła z powodu ogłoszenia świętymi dwóch papieży w obecności dwóch biskupów Rzymu – urzędującego papieża Franciszka i emerytowanego Benedykta XVI. 

( źródło www.tvn24.pl )

WYSTAWA MOSTÓW

W ramach obchodów setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości klasa 6 z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lubszy zorganizowała wystawę mostów, które wykonane zostały na lekcjach techniki. Wystawę można podziwiać w Gminnym Domu Kultury w Lubszy.

 

Edyta   Chołoniewska

uwaga , uwaga :-) !!!

Regulamin konkursu na najlepszego sportowca roku

W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy organizujemy w naszej szkole konkurs na najlepszego sportowca/sportsmenkę roku.

Cele konkursu:

1 .Popularyzacja sportu i rekreacji w szkole i środowisku.

2. Podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów.

3. Propagowanie zdrowego stylu życia

4. Angażowanie się uczniów w sportowe życie szkoły

5. Stwarzanie możliwości osiągania i przeżywania sukcesu. Wyłonienie i nagrodzenie najlepszych uczniów – sportowców szkoły, którzy wnieśli istotny wkład w sportowy dorobek szkoły.

Organizatorami konkursu jest Dyrektor szkoły wraz z nauczycielami wychowania fizycznego.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs trwa przez cały rok szkolny 2018/2019
 2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubszy.
 3. Klasyfikacja prowadzona jest oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców
 4. Liczba punktów sumuje się przez cały rok szkolny.
 5. Punkty przyznają nauczyciele wychowania fizycznego
 6. Udział w zawodach sportowych jest punktowany w zależności od rangi zawodów i zajętego miejsca.
 7. Uczeń uzyskuje punkty zarówno w zawodach indywidualnych jak i drużynowych.
 8. W zawodach drużynowych punkty otrzymują wszyscy zawodnicy zespołu (miejsce drużyny decyduje o liczbie punktów)
 9. Zawodnicy rezerwowi ( z których, nie skorzystał opiekun w trakcie zawodów) otrzymują połowę punktów.
 10. O zwycięstwie we współzawodnictwie o tytuł,,Najlepszego sportowca/sportsmenkę” decyduje ilość punktów zdobytych przez ucznia w danym roku szkolnym.
 11. O kolejności miejsc w konkursie decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku jednakowej ich liczby najlepszy uzyskany wynik.
 12. Sportsmenka i Sportowiec szkoły” otrzymują statuetkę i dyplom za osiągnięcia sportowe. Uczniowie, którzy uplasowali się na drugim i trzecim miejscu w swojej kategorii otrzymują dyplomy.
 13. Za szczególnie rażące, niegodne zachowanie uczeń może być całkowicie usunięty z konkursu ( decyzję podejmują nauczyciele wychowania fizycznego).
 14. Ranking najlepszych sportowców ZSP w Lubszy będzie przedstawiany i na bieżąco aktualizowany na gazetce informacyjnej oraz stronie internetowej szkoły.
 15. Uczeń może również uzyskiwać punkty ,,na plus” za:

  – regularny udział w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych (udokumentowana przynależność do klubu sportowego ) – raz w semestrze.

  – ustanowienie rekordu szkoły w konkurencjach lekkoatletycznych

  – zachowanie fair play podczas rywalizacji

  – pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów i imprez szkolnych

 16. Uczeń może uzyskiwać punkty „na minus” za:

  odmowę wzięcia udziału w zawodach bez konkretnej przyczyny lub w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności.

  prowadzenie niesportowego i niehigienicznego trybu życia – pali papierosy, spożywa alkohol oraz inne używki

  – używa wulgaryzmów.

 

Postanowienia końcowe:

1. Sportowcem szkoły może być uczeń, który ma co najmniej ocenę bardzo dobrą

z wychowania fizycznego.

2. Sportowcem szkoły może być uczeń, który ma co najmniej ocenę dobrą z zachowania.

3. Aktualny wykaz uczniów z punktacją wraz z regulaminem zamieszczany będzie na

gazetce szkolnej.

4. Podsumowanie konkursu następuje w czasie uroczystości zakończenia roku

szkolnego.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego

regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem .

PUNKTACJA DO REGULAMINU KONKURSU NA TYTUŁ NAJLEPSZEGO

SPORTOWCA ROKU ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUBSZY

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W LUBSZY

ZAWODY SZKOLNE:

1. miejsce 6 pkt

2. miejsce 4 pkt

3. miejsce 2 pkt

ZAWODY GMINNE:

Konkurencje indywidualne konkurencje zespołowe

1. miejsce 10 pkt 1. miejsce 6 pkt

2. miejsce 8 pkt 2. miejsce 4 pkt

3. miejsce 6 pkt 3. miejsce 2 pkt

4. miejsce 4 pkt

5 miejsce 3 pkt

6 miejsce 2 pkt

ZAWODY POWIATOWE:

Konkurencje indywidualne konkurencje zespołowe

1 miejsce 25 pkt 1 miejsce 16 pkt

2 miejsce 20 pkt 2 miejsce 12 pkt

3 miejsce 15 pkt 3 miejsce 8 pkt

4 miejsce 10 pkt 4 miejsce 6 pkt

5 miejsce 7 pkt 5-8 miejsce 2 pkt

6 miejsce 5 pkt

7 miejsce 4 pkt

8 miejsce 3 pkt

9 miejsce 2pkt

10 miejsce 1 pkt

ZAWODY WOJEWÓDZKIE ( PÓŁFINAŁ)

Konkurencje indywidualne konkurencje zespołowe

1 miejsce 50 pkt 1 miejsce 30 pkt

2 miejsce 30 pkt 2. miejsce 20 pkt

3 miejsce 20 pkt 3. miejsce 15 pkt

4 miejsce 15 pkt 4. miejsce 10 pkt

5 miejsce 11 pkt 5-8 miejsce 5 pkt

6 miejsce 10 pkt

7 miejsce 9 pkt

8 miejsce 8 pkt

9 miejsce 7 pkt

10 miejsce 6 pkt

11 miejsce 5 pkt

12 miejsce 4 pkt

13 miejsce 3 pkt

14 miejsce 2 pkt

15 miejsce 1 pkt

ZAWODY WOJEWÓDZKIE (FINAŁ)

Konkurencje indywidualne konkurencje zespołowe

1 miejsce 100 pkt 1 miejsce 50 pkt

2 miejsce 80 pkt 2. miejsce 40 pkt

3 miejsce 60 pkt 3 miejsce 30 pkt

4 miejsce 50 pkt 4 miejsca 20 pkt

5 miejsce 40 pkt 5-8 miejsce 10 pkt

6 miejsce 30 pkt

7 miejsce 25 pkt

8 miejsce 20 pkt

9 miejsce 15 pkt

10 miejsce 10 pkt

11 miejsce 7 pkt

12 miejsce 6 pkt

13 miejsce 5 pkt

14 miejsce 4 pkt

15 miejsce 3 pkt

Punktacji podlega również sam udział w zawodach ( punkty za udział oraz zdobyty wynik łączą się)

1 pkt – udział w zawodach szkolnych

2 pkt – udział w zawodach gminnych

3 pkt – udział w zawodach powiatowych

4 pkt – udział w zawodach wojewódzkich (półfinał)

5 pkt – udział w zawodach wojewódzkich (finał)

Inne:

regularny udział w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych przez cały rok szkolny

plus od 1 do 4 pkt ( punkty przyznawane raz w semestrze)

-ustanowienie rekordu szkoły w konkurencji lekkoatletycznej 3 punkty

-zachowanie fair play podczas rywalizacji sportowej od 1 do 3 punktów

-pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów i imprez sportowych od 1 do 3 punktów

-odmowa wzięcia udziału w zawodach bez konkretnej przyczyny lub nieusprawiedliwiona

nieobecność na zawodach minus 10 punktów

-używanie wulgaryzmów podczas zajęć sportowych, zawodów i imprez sportowych minus od 1 do 5 punktów,

-prowadzenie niesportowego i niehigienicznego trybu życia palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz innych używek minus 10 punktów

-ponowne udowodnienie prowadzenia niesportowego i niehigienicznego trybu życia wycofanie z udziału w konkursie, strata wszystkich uzyskanych dotychczasowo punktów.

 

              14 października obchodzone jest Święto Edukacji Narodowej. W naszej szkole obchodziliśmy to święto 12 października. Przewodniczący szkoły M. Milczanowski i Gabriela Kazimierczak powitali przybyłych gości, Panią Dyrektor, nauczycieli i rodziców. Pierwsza część  artystyczna w wykonaniu najstarszych uczniów naszej szkoły składała się z dwóch części.  W pierwszej dwie uczennice prezentowały za pomocą pantomimy wiersz Z. Herberta pt. „Dom”. W drugiej części uczniowie przedstawili metaforę szkolnego świata, w której uczniowie poruszaliby się bezcelowo, w samotnym i pełnym niezrozumienia tłumie. Dopiero gdy pojawił się Nauczyciel – Mistrz, wszystko stało się jasne i zrozumiałe. W ten nieco odmienny sposób uczniowie podziękowali swoim drogim Nauczycielom  za wskazywanie właściwej drogi w życiu, tak, aby słowo człowiek w ich wykonaniu brzmiało dumnie. Na zakończenie uczniowie wspólnie zaśpiewali piosenkę R. Rynkowskiego pt. „Wznieś serce nad zło”, a następnie złożyli nauczycielom życzenia i wręczyli piękne goździki oraz własnoręcznie wykonane przez klasę VI serduszka.

W kolejnej części uroczystości głos oddano uczniom klasy pierwszej, którzy po zaprezentowaniu się w wierszykach i piosenkach przystąpili do ślubowania. Aktu ślubowania dokonała Pani Dyrektor Agata Czechowska. Pierwszoklasiści, aby tradycji stało się zadość, odbili odciski palców w kronice szkolnej oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy, a także upominki od klasy drugiej oraz Rady Rodziców Szkoły. Rodzice pierwszoklasistów przygotowali rożki ze smakołykami oraz poczęstunek. Jeszcze raz witamy pierwszoklasistów w progach naszej szkoły, życzymy Wam samych sukcesów w szkole, wielu niezapomnianych chwil i uśmiechu na co dzień, a Nauczycielom wiele pomyślności.

Opr. I. Tworowska, A. Zimny

Halowa piłka nożna – Mistrzostwa Gminy

 

W rozegranym dzisiaj w Mąkoszycach Gminnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców ,  w kategorii chłopców  I miejsce zajęła reprezentacja naszej szkoły . :-) ( awans do Finału Powiatowego )  , natomiast w kategorii dziewcząt premiowane awansem  I miejsce przypadło zawodniczkom z Czepielowic .

Wszystkim uczestnikom serdeczne podziękowania za udział oraz gratulacje dla zwycięzców :-) :-) :-)

VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Już trzeci raz Szkoła nasza bierze udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Akcja ŚDTM jest wielkim szkolnym wydarzeniem. Najpierw są przygotowania, dzieci przypominają sobie tabliczkę mnożenia podczas „Matematycznych spacerów”. Potem był już 28 września.

VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia oficjalnie został otwarty przez Dyrektora Szkoły na apelu . Sprawdzenie „tabliczkowej wiedzy” odbyło się podczas egzaminów. Dzieci były egzaminatorami i sprawdzały znajomość tabliczki mnożenia starszych i młodszych kolegów oraz dorosłych.

 

BLIŻEJ NATURY

Idąc za słowami naszego zaprzyjaźnionego pana leśnika, człowiek najlepiej czuje się w otoczeniu natury, wśród drzew. Mogli się o tym przekonać uczniowie klas 3 i 4 podczas wycieczki do Nadleśnictwa w Kup, 9 października. Z zaciekawieniem dzieci słuchały opowieści pana leśniczego o jego przygodach z mieszkańcami lasu. Spotkanie zwieńczyło ognisko. W jesiennej scenerii wszystko smakuje jeszcze lepiej nawet zwykłe, pieczone kiełbaski 😊

Edyta Chołoniewska

 

Drodzy Uczniowie

W związku z obchodami 100 – lecia Niepodległości Polski oraz Dnia Patrona Jana Pawła II zachęcamy Was do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie godła Polski. Cztery najciekawsze, najbardziej pomysłowe i oryginalne prace (dwie z kl. I – IV i dwie z kl. V – VIII) zostaną wytypowane do konkursu międzyszkolnego, który rozstrzygnięty zostanie 23 października podczas obchodów Dnia Patrona szkoły.

Warunki konkursu:

 • Praca może być wizją artystyczną, ale musi zachowywać szacunek dla godła państwowego.

 • Rozmiar – dowolny, nie mniejszy niż format A4.

 • Forma – zarówno płaska jak i przestrzenna, np. obraz, grafika, plakat, drzeworyt, itp.

 • Praca może być wykonana z różnych materiałów, np. gliny, drewna, szkła, tkaniny, plasteliny, itp.

 • Podczas oceny pracy pod uwagę będzie brana: estetyka wykonania oraz pomysłowość pracy.

Prace należy dostarczyć do 19 października. Serdecznie zapraszamy, licząc na Wasz aktywny udział w konkursie.

Szkolne Przygody Gangu Słodziaków

W 2001 r. Polska Izba Książki ustanowiła Ogólnopolski Dzień Czytania. Ideą tego święta jest czytanie na głos, które wzbogaca słownictwo, stymuluje rozwój oraz pobudza wyobraźnię. Uczniowie klas I-III biorą udział w tej inicjatywie i codziennie przez 10 minut samodzielnie lub z pomocą rodziców czytają ulubione książki. W wolnych chwilach, na lekcjach, nauczyciele klas młodszych również czytają dzieciom przygody Słodziaków. Dzieci, które codziennie czytają w domu przez 10 minut, otrzymują naklejkę Słodziaka

Organizowany jest również konkurs „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, którego warunki dostępne są na stronie http://www.gangslodziakow.pl/ w zakładce Szkoła

Uczniowie biorący udział w konkursie maja za zadanie stworzyć nowe przygody Gangu Słodziaków:

– kl. I – rysują swoje historie dla wybranego zwierzątka na kartce formatu A4

– kl II – tworzą komiksy

– kl III – piszą teksty z elementami rysunków

Prace mogą być przygotowane dowolną techniką. Prace należy oddać wychowawcom najpóźniej do dnia 22 października.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 listopada na stronie organizatora.

Zachęcam wszystkich uczniów do udziału w konkursie.

 

20181005_093154

INAUGURACJA OBCHODÓW 100 – LECIA NIEPODLEGŁEJ POLSKI W NASZEJ SZKOLE

Dn. 28 września br. w naszej szkole miała miejsce niecodzienna uroczystość. Cała społeczność uczniowska, grono pedagogiczne na czele z Dyrektorem Szkoły, a także pozostali pracownicy zgromadzili się o godz. 11. 00 na placu przed szkołą, aby zainaugurować obchody 100 – lecia niepodległości Polski. Na uroczystości nie zabrakło także wójta gminy Lubsza – p. Bogusława Gąsiorowskiego. Uroczysty apel rozpoczął się odśpiewaniem hymnu szkoły. Następnie przewodniczący samorządu szkolnego odczytał kilka słów nt. dążenia Polski do niepodległości. Kulminacyjnym punktem uroczystości było wciągnięcie flagi na maszt, który specjalnie na ten cel został odnowiony. W skład pocztu flagowego decyzją Rady Pedagogicznej weszli uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce w roku szkolnym 2017/2018. Byli to zatem: Martyna Ciećkiewicz, Lidia Pachurka i Konstanty Rzońca. Ostatnim akcentem była recytacja wiersza ,,11 listopada” przez ucznia kl. VB – Michała Karpińskiego, odśpiewanie piosenki ,,Biały Orzeł” przez uczennicę kl. VA – Nikolę Juchę, a także wystrzelenie białych i czerwonych konfetti. Na koniec uroczystego apelu głos zabrała Dyrektor Szkoły – p. Agata Czechowska, która przedstawiła plan obchodów 100 – lecia niepodległości w naszej szkole. Na obchody składać się będzie: Dzień Patrona – Jana Pawła II, który odbędzie się w tym roku pod hasłem ,,Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno Moja”. Kolejnym wydarzeniem będzie Międzyszkolny Bieg Niepodległości, który zaplanowany jest na 9 listopada oraz montaż słowno – muzyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Ponadto w holu szkoły podziwiać można wystawę nt. historii orła białego, którą przygotowała p. Agata Kaźmierczak oraz dekorację szkoły składającą się ze 100 serc, na których zapisane są najważniejsze wydarzenia z historii Polski.

Opr. K. Raczkowska