Ważny komunikat dla Rodziców

Szanowni Rodzice !!!

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w  Lubszy zawiadamia , że

od dnia 8 kwietnia 2019 r. tj. poniedziałek do odwołania ,

w przypadku braku porozumienia pomiędzy Związkami Zawodowymi a Rządem RP , w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lubszy ( Publiczne Przedszkole w Lubszy , Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubszy , Filialna Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu ) nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze , w związku z przystąpieniem pracowników szkoły do akcji strajkowej .

                                                                            Z poważaniem :

                                                  Dyrektor ZSP w Lubszy

                                           mgr  Agata Czechowska

+++

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika

Okres usprawiedliwiający nieobecność rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły jest okresem za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy 

Szanowni Państwo

Zdajemy sobie sprawę, że nasz protest może wiązać się z pewnymi trudnościami dla was i waszych dzieci. Prosimy jednak o wyrozumiałość i zrozumienie, a także zapewnienie opieki dzieciom na czas trwania strajku