Komunikat dyrektora szkoły

Szanowni Państwo , uczniowie .

W związku z występowaniem wysokich temperatur Dyrektor ZSP w Lubszy zarządza skrócenie czasu lekcji do 30 min. od środy 12.06.2019 r. do odwołania .

Lekcje będą odbywały się wg. następującego harmonogramu :

  1. 8.00 – 8.30
  2. 8.40- 9, 10
  3. 9.20 – 9.50
  4. 10.00- 10.30
  5. 10.40 – 11.10
  6. 11.30 – 12.00
  7. 12.10 – 12.40
  8. 12.50 – 13.20