Język otwiera drzwi!

Dnia 26 września nasza szkoła już po raz drugi dołączyła do obchodów

Europejskiego Dnia Języków Obcych.

Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na bogactwo języków w Europie:

  • ponad 200 języków europejskich

  • 24 języki urzędowe UE

  • około 60 języków regionalnych i języków mniejszości

  • wiele innych języków, których używają osoby z innych części świata.

Europejski Dzień Języków jest okazją do:

  • popularyzowania wiedzy na temat różnych języków używanych w Europie

  • promowania różnorodności językowej i kulturowej

  • zachęcania ludzi w różnym wieku do nauki języków, ponieważ znajomość więcej niż jednego języka pomaga nawiązywać kontakty, ułatwia znalezienie pracy i stymuluje rozwój przedsiębiorstw.

W tym dniu nasza szkoła stała się wielokulturowa za sprawą porozwieszanych flag z różnych krajów, zaś uczniowie mieli okazję wykazania się znajomością języka obcego – j. angielskiego oraz j. niemieckiego przystępując do egzaminu o różnym stopniu biegłości językowej. Uczniowie kl. IV-VIII mieli za zadanie wylosować zestaw pytań w j. obcym od egzaminatorów – uczniów naszej szkoły, a następnie udzielić prawidłowej odpowiedzi na dwa pytania. Każdy uczestnik, który zrozumiał pytanie w j. obcym oraz potrafił na nie odpowiedzieć otrzymał znaczek – flagę Wielkiej Brytanii bądź flagę Niemiec. Bardzo wysoka liczba uczniów, którzy uzyskali tytuł Eksperta Języków Obcych świadczy o ich doskonałym opanowaniu umiejętności językowych.

Uczestnikom obchodów, jak i egzaminatorom towarzyszył dobry humor oraz uśmiech triumfu na twarzach zwycięzców.

Opr : Anna Zimny,   Małgorzata Birecka