PASOWANIE NA ŚWIETLICZAKA – 27.11.2019r.

W tym roku po raz pierwszy w naszej szkole odbyło się Pasowanie na Świetliczaka, które zostało przygotowane przez wychowawcę świetlicy p. Katarzynę Maciejewską. Wszyscy uczniowie klasy I – 27.11.2019r – przeszli test gotowości świetlicowej. W uroczystości pomagali uczniowie klasy III. Dzieci z pełnym zaangażowaniem recytowały wiersze, zadawały zagadki oraz pomagały pierwszakom przejść sprawnie wszystkie próby.

Pasowanie na Świetliczaka rozpoczęło się od powitania przybyłych gości. Głównym celem tej uroczystości było przyjęcie do grona świetliczaków uczniów klasy pierwszej, jak i stworzenie

w świetlicy pozytywnej atmosfery przepełnionej uśmiechem, przyjaźnią, radością oraz zaufaniem.

Zanim uczniowie zostali przyjęci do grona świetliczaków musieli przejść bardzo ważny test gotowości świetlicowej. Pierwszaki wykazały się odwagą, pomysłowością, jak i szeregiem umiejętności oraz wiedzą niezbędną dla każdego świetlika- odgadywali zagadki, wykazywali się znajomością zwrotów grzecznościowych, sprawdzali swoją sprawność i koncentrację uwagi.

W próbie smaku oraz śmiechu zmierzyli się z wypiciem świeżo wyciśniętego soku z cytryny- poradzili sobie wspaniale. Pod koniec konkurencji poddani zostali testowi znajomości literek tzw. próbie wygimnastykowanego języka. Podczas ostatniej zabawy ,,prawda – fałsz’’ dzieci udowodniły, że znają zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej. Wszystkie zadania zostały wykonane perfekcyjnie. Na zakończenie by dopełnić tradycji pasowania uczniowie przystąpili do ślubowania, gdzie złożyli uroczystą przysięgę.

Po złożonej przysiędze każdy uczeń klasy pierwszej został pasowany ołówkiem przez wychowawcę świetlicy panią Katarzynę Maciejewską na świetliczaka. Na pamiątkę każdy otrzymał dyplom oraz mały drobiazg. Wychowawca świetlicy wraz z Dyrekcją Szkoły oraz Gronem Pedagogicznym życzą nowym świetliczakom wielu sukcesów w nauce oraz radości w życiu świetlicowym.

Opracowanie :Katarzyna Maciejewska