kadra nauczycielska rok szkolny 2020/2021

 

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PSP Lubsza

KLASA I – wych. mgr Agata Kaźmierczak

Ed. wczesnoszkolna – mgr A. Kaźmierczak

Jęz. angielski – mgr K. Maciejewska

Informatyka – mgr R. Wadówka

Religia – mgr T. Drozd

Jęz. niemiecki – mgr M. Birecka

w-f – mgr A. Kaźmierczak

 

KLASA II – wych. mgr Beata Bilska

Ed. wczesnoszkolna – mgr B. Bilska

Jęz. angielski – mgr K. Maciejewska

Informatyka – mgr R. Wadówka

Religia – mgr T. Drozd

Jęz. niemiecki – mgr M. Birecka

w-f – mgr R. Michalak

 

KLASA III – wych. mgr Iwona Tworowska

Ed. wczesnoszkolna – mgr I. Tworowska

Jęz. angielski – mgr K. Maciejewska

Informatyka – mgr R. Wadówka

Religia – mgr T. Drozd

Jęz. niemiecki – mgr M. Birecka

w-f – mgr A. Przybyła

 

KLASA IV – wych. mgr Adam Przybyła

Jęz. polski – mgr M. Sowa

Jęz. angielski – mgr M. Jarosz

Przyroda – mgr B. Bilska

Matematyka – mgr A. Dankowska – Maciocha

Informatyka – mgr H. Pawłowicz

Technika – mgr M. Birecka

W-f – mgr A. Przybyła

Muzyka – mgr M. Myszka

Plastyka – mgr M. Myszka

Religia – mgr T. Drozd

Jęz. niemiecki – mgr M. Birecka

Wdż – mgr A. Czechowska

 

KLASA V – wych. mgr Małgorzata Jarosz

Jęz. polski – mgr T. Drozd

Jęz. angielski – mgr M. Jarosz

Geografia – mgr A. Kieba

Biologia – mgr A. Piwowarczyk

Matematyka – mgr A. Dankowska – Maciocha

Informatyka – mgr H. Pawłowicz

Technika – mgr M. Birecka

W-f – mgr R. Michalak

Muzyka – mgr M. Myszka

Plastyka – mgr M. Myszka

Religia – mgr T. Drozd

Jęz. niemiecki – mgr M. Birecka

Wdż – mgr A. Czechowska

 

KLASA VI a – wych. mgr Robert Michalak

Jęz. polski – mgr M. Sowa

Jęz. angielski – mgr M. Jarosz

Geografia – mgr A. Kieba

Biologia – mgr A. Piwowarczyk

Matematyka – mgr A. Dankowska – Maciocha

Informatyka – mgr H. Pawłowicz

Technika – mgr M. Birecka

W-f – mgr R. Michalak

Muzyka – mgr M. Myszka

Plastyka – mgr M. Myszka

Religia – mgr T. Drozd

Jęz. niemiecki – mgr M. Birecka

Wdż – mgr A. Czechowska

 

KLASA VI b – wych. mgr Mariola Myszka

Jęz. polski – mgr M. Sowa

Jęz. angielski – mgr M. Jarosz

Geografia – mgr A. Kieba

Biologia – mgr A. Piwowarczyk

Matematyka – mgr A. Dankowska – Maciocha

Informatyka – mgr H. Pawłowicz

Technika – mgr M. Birecka

W-f – mgr A. Przybyła

Muzyka – mgr M. Myszka

Plastyka – mgr M. Myszka

Religia – mgr T. Drozd

Jęz. niemiecki – mgr M. Birecka

Wdż – mgr A. Czechowska

 

KLASA VII a – wych. mgr Małgorzata Sowa

Jęz. polski – mgr M. Sowa

Jęz. niemiecki – mgr M. Birecka

Jęz. angielski – mgr M. Jarosz

Geografia – mgr A. Kieba

Biologia – mgr A. Piwowarczyk

Chemia – mgr R. Czechowski

Fizyka – mgr P. Siwik

Matematyka – mgr H. Pawłowicz

Informatyka – mgr H. Pawłowicz

W-f – mgr A. Przybyła

Muzyka – mgr M. Myszka

Plastyka – mgr M. Myszka

Religia – mgr T. Drozd

Wdż – mgr A. Czechowska

Doradztwo zawodowe – mgr M. Birecka

 

KLASA VII b – wych. mgr Katarzyna Raczkowska

Jęz. polski – mgr M. Jarosz

Jęz. niemiecki – mgr M. Birecka

Jęz. angielski – mgr M. Jarosz

Geografia – mgr A. Kieba

Biologia – mgr A. Piwowarczyk

Chemia – mgr R. Czechowski

Fizyka – mgr P. Siwik

Matematyka – mgr H. Pawłowicz

Informatyka – mgr H. Pawłowicz

W-f – mgr A. Przybyła

Muzyka – mgr M. Myszka

Plastyka – mgr M. Myszka

Religia – mgr T. Drozd

Wdż – mgr A. Czechowska

Doradztwo zawodowe – mgr M. Birecka

 

KLASA VIII – wych. mgr H. Pawłowicz

Jęz. polski – mgr M. Jarosz

Jęz. niemiecki – mgr M. Birecka

Jęz. angielski – mgr M. Jarosz

Geografia – mgr A. Kieba

Biologia – mgr A. Piwowarczyk

Chemia – mgr R. Czechowski

Fizyka – mgr P. Siwik

Matematyka – mgr H. Pawłowicz

Informatyka – mgr H. Pawłowicz

W-f – mgr A. Przybyła

Muzyka – mgr M. Myszka

Plastyka – mgr M. Myszka

Religia – mgr T. Drozd

Wdż – mgr A. Czechowska

Doradztwo zawodowe – mgr M. Birecka

Ed. dla bezpieczeństwa – mgr K. Matuszak

 

LOGOPEDA – mgr K. Sowa – Strona

PEDAGOG – mgr K. Raczkowska

ŚWIETLICA – mgr K. Maciejewska