Pasowanie na ucznia w PSP w Lubszy

Powitanie pierwszaków
Wrzesień to czas, kiedy wracamy wypoczęci po wakacjach do szkoły, gotowi na nowe wyzwania, wiedzę, znajomości. Dla uczniów klas pierwszych to czas podjęcia nauki w nowym miejscu z nowymi kolegami, koleżankami. Jednak najpierw muszą zostać przyjęci do społeczności uczniowskiej. W związku z tym 8 września 2020 roku dzieci zostało pasowanych na uczniów klas pierwszych. Złożyli oni ślubowanie, iż godnie będą reprezentować swoją szkołę i dołożą wszelkich starań, by sprostać postawionym przed nimi wymaganiom.
Życzymy im wielu sukcesów.