1 maja – święto ludzi pracy

2 maja – dzień Flagi

3 maja – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja