III edycja konkursu ortograficznego ,,O Pióro Dyrektora Szkoły”

Już po raz trzeci w naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny dla uczniów klas trzecich. W konkursie wzięły udział klasy – III A, III B i kl. III ze Szkoły Filialnej w Dobrzyniu. Konkurs składa się z dwóch etapów: klasowego, w którym udział biorą wszyscy uczniowie danej klasy oraz etap szkolny. Do II etapu przechodzi po trzech najlepszych uczniów z każdej klasy. Zatem w II etapie, który odbył się 14 maja br. udział wzięli następujący uczniowie:

  1. Julia Buszta (kl. III A),

  2. Mateusz Mańka (kl. III A),

  3. Borys Bilski (kl. III A),

  4. Mateusz Haręza (kl. III B),

  5. Oliwia Spiecha (kl. III B),

  6. Maksymilian Rzepkiewicz (kl. III B),

  7. Julia Preis (kl. III Dobrzyń),

  8. Wiktor Salak (kl. III Dobrzyń).

Zadaniem uczestników było napisanie dyktanda oraz wykonanie kilku zadań ortograficznych. Konkurs składał się zatem z zadań sprawdzających pisownię wyrazów z ,,ż”, ,,rz”, ,,ó”, ,,u”, ,,ch”, ,,h”, pisownię wyrazów ze zmiękczeniami, a także pisownię różnych części mowy z cząstką ,,nie”. Celem konkursu jest doskonalenie znajomości zasad ortograficznych, wyrabianie czujności ortograficznej, a także wdrażanie do respektowania zasad zdrowej rywalizacji.

Nagrodą w konkursie jest pióro ufundowane przez Dyrektora Szkoły, a także tytuł Mistrza Ortografii. Zwycięzcę konkursu poznamy 22 czerwca podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/18.

Opr. K. Raczkowska