Konkurs „Kangur Matematyczny” jest imprezą samofinansującą się. Środki na organizację i nagrody pochodzą z opłat wpisowych uczestników.

Do każdego zadania w każdej kategorii dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

Nasi uczniowie co roku biorą udział w  tym największym międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur Matematyczny” .

Także w tym roku czworo uczniów  zostało wyróżnionych:

W kategorii Maluch : Szymon Jacheć  z klasy III b,

                                          Michał Karpiński z klasy IVb,

W kategorii Beniamin: Grzegorz Jacheć z klasy V,

W kategorii Kadet: Martyna Ciećkiewicz z klasy VII

Wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy.                      

                                                                                            koordynator: H.Pawłowicz