Kontakt

 

  Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II w Lubszy

49-313 Lubsza , ul. Szkolna 2

tel. 077 412 08 41 i 42 , fax 412 08 40

NIP 747 1670040  ,   Regon  001183557

e- mail  :   psplubsza@wodip.opole.pl

****************************

administrator strony internetowej  :

administrator@szkola-lubsza.pl

Na naszej stronie publikujemy tylko materiały przygotowane rzetelnie , dlatego :

administrator ma kompetencje do segregacji oraz korekcji nadesłanych materiałów 🙂

( w przypadku braku zgody na powyższe warunki , nadesłany materiał może zostać nieopublikowany )