Kontakt

 

  Zespół Szkolno – Przedszkolny

49-313 Lubsza , ul. Szkolna 2

tel. 077 412 08 41 i 42 , fax 412 08 40

NIP 747 1820249 ,   Regon  160144640

e- mail  :   psplubsza@wodip.opole.pl

****************************

administrator strony internetowej  :

administrator@szkola-lubsza.pl

administrator ma kompetencje do segregacji nadesłanych materiałów :-)