Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne

bpttk01

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało sześćdziesiąt lat temu z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), stając się ich prawnym następcą, spadkobiercą ich tradycji, dorobku ideowego, a także majątku.
Od powstania w 1950 r. PTTK rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach, od turystyki pieszej górskiej i nizinnej począwszy, poprzez kolarską, kajakową, żeglarską, konną i narciarską , aż po motorową. PTTK popularyzuje wiedzę o najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionach Polski oraz promuje w kraju i zagranicą polski produkt turystyczny – turystykę aktywną.

SKKT – SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO TURYSTYCZNE

wprowadzenie

Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne SKKT należy do struktur PTTK i funkcjonuje w ich ramach.  Powstaje przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubszy. Zrzesza uczniów tej szkoły oraz szkoły filialnej w Dobrzyniu. Autorem programu jest Renata Wadówka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki.

Koło pełni funkcję wychowawczą i dydaktyczną opartą o zagadnienia turystyczno – krajoznawcze, propaguje formy aktywnego wypoczynku, zapoznaje uczniów z pięknem ziemi ojczystej, buduje więzi i uczy historii poprzez organizowane wycieczki, rajdy, prelekcje.

Zadaniem naszego koła jest propagowanie turystyki i krajoznawstwa wśród uczniów naszej szkoły, zdobywanie odznak PTTK. Działalność SKKT  pozwoli rozwijać zainteresowania uczniów, wyposażyć ich nie tylko w warsztat teoretyczny ale i praktyczny zdobywany podczas wyjazdów.

PLIKI DO POBRANIA:

  1. Innoawacja SK PTTK
  2. Wypis ze statutu PTTK

Rok szkolny 2019 / 2020 

Zadania :

  1. Nabór członków do Szkolnego Koła PTTK.
  2. Zebranie organizacyjne i ustalenie priorytetów.
  3. Poszukiwanie wsparcia w celu realizacji wyjazdów.
  4. Organizacja wycieczek krajoznawczych.

Propozycje :

Borówkowa Góra

Borówkowa Góra w Górach Złotych Jeden z najwyższych szczytów Gór Złotych – 900 m.n.p.m., Góra swą nazwę zawdzięcza obficie występującym tu czarnym jagodom – borówkom.

Pierwsze obiekty turystyczne zaczęły powstawać na szczycie w II połowie XIX wieku. W ciągu kilkuset lat stanęło tam schronisko turystyczne oraz cztery wieże widokowe. Współczesna wieża została otwarta po czeskiej stronie granicy w 2006, później wzniesiono inne obiekty służące turystom.

Tutaj  rodziła się wolna Europa.  21 sierpnia 1987 r. doszło do historycznego konspiracyjnego spotkania działaczy Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Uczestniczyli w nim ze strony polskiej m.in.  Jacek Kuroń, Jan Lityński, Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas. Czechosłowację reprezentowali: Václav Havel  późniejszy prezydent Czech Jiří Dienstbier późniejszy minister spraw zagranicznych, Petr Pospíchal późniejszy przewodniczący czeskiej Rady Radia i Telewizji.

znak_pttk_jpg