Dokumenty

Szanowni Państwo , w tej zakładce  znajdziecie dokumenty jakie obowiązują w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  takie jak :  np. Statut Szkoły , Koncepcja Pracy itp.

Dokumenty szkolne :

Statut ZSP 16.11.2017

Uwaga !!!

punktacja zachowania

regulamin wycieczek

REGULAMIN WYCIECZEK

**********************************

Program Patriotyczny

ojczyzna-to-wspolne-dobro-program-patriotyczny

**********************************

Program wychowawczo – profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO

********************************

KONCEPCJA PRACY 1

*******************************

Dokumenty –  Przedszkole :

KONCEPCJA PRACY (1)

przedszkole podstawa programowa

Lubsza -program prof.