Koordynator do spraw dostępności

Zespół roboczy do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubszy :

1)      Jackowska Ewa – koordynator do spraw dostępności;

2)      Birecka Małgorzata – członek zespołu;

3)      Przybyła Adam – członek zespołu.

 

Kontakt:

Tel. 77 412 08 41

mail: psplubsza@wodip.opole.pl