O Szkole

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im . Jana Pawła II w Lubszy ,

Publiczna Szkoła Podstawowa im . Marii Skłodowskiej – Curie w Dobrzyniu  – szkoła filialna . 

 

 

W dniu 27 maja 2000 r. nasza szkoła otrzymała imię Jana Pawła II , tym samym dołączyliśmy do grona szkół noszących imię naszego wielkiego rodaka . W związku z tym uczestniczymy w ogólnopolskich zjazdach na Jasnej Górze oraz w Wadowicach .

Połączenie naszej Szkoły z Przedszkolem  miało miejsce w roku 2007 . Tym samym utworzony został Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lubszy . Natomiast w ubiegłym roku miało miejsce połączenie naszego Zespołu ze szkołą w Dobrzyniu .

Szkoła położona jest w centrum miejscowości. Usytuowana jest w wolnostojącym budynku, graniczącym z nowoczesną halą sportową. Przy szkole znajduje się boisko sportowe i plac   do wypoczynku  uczniów. Szkoła ogrodzona jest płotem. Do szkoły uczęszczają uczniowie z Lubszy, Piastowic, Michałowic, Dobrzynia i Błot. W szkole jest sześć klas- kl. I. kl. II, kl. III, kl. IV, kl. V i kl. VI. Na dzień 1 września 2012 r. szkoła zatrudnia 10 nauczycieli, pedagoga szkolnego, 2 pracowników administracji, 3 pracowników obsługi.

Szkoła posiada 6 sal dydaktycznych, 1 salę komputerową bogato wyposażoną w nowoczesny sprzęt multimedialny z dostępem do Internetu oraz 2 tablice interaktywne, 1 świetlicę, 1 salę,  w której mieści się biblioteka i gabinet pedagoga szkolnego. Ponadto posiada gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, sekretariat, pomieszczenia socjalne oraz nowoczesne toalety.

Hala sportowa posiada salę gimnastyczną , salę fitness, siłownię , szatnie, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia trenerskie oraz gospodarcze. Została oddana do użytku we wrześniu 2010r.

Dotychczas uczestniczyliśmy w nastepujących projektach :

 1. Szkoła z klasą ,
 2. Szkoła Marzeń ,
 3. Bank Dziecięcych Uśmiechów ,
 4. Nowe Technologie na Usługach Edukacji ( dwie edycje ),
 5. Szkoła Efektywnej Nauki ,
 6. Aktywni , Oryginalni , Otwarci ,
 7. Warto Być Dobrym ,
 8. Jeden Świat , Wiele Języków ,
 9. Zajęcia Sportowo – Rekreacyjne na Basenie ,
 10. Festiwal Nauki , Kultury i Sportu ,
 11. Indywidualizacja procesu nauczania ( obecnie trwa III edycja ) ,
 12. Zdrowie na 5 ,
 13. Innowacja pedagogiczna

Staramy się kreować pozytywny wizerunek szkoły, ukazując jej osiągnięcia, wykorzystując potencjał uczniów, nauczycieli i rodziców.

Szkołę promujemy przez  własną stronę internetową, w prasie lokalnej, organizując różnie uroczystości szkolne, kiermasze, konkursy, akcje charytatywne, imprezy środowiskowe oraz uczestnicząc w różnych zewnętrznych imprezach i konkursach.

Ponadto dbamy o estetykę otoczenia szkoły i jej pomieszczeń. Prezentujemy życzliwą postawę wobec rodziców , sponsorów i innych klientów naszej placówki.