Dla uczniów

 Jak się uczyć – porady dla uczniów

Czy wiesz, że każdy z nas uczy się w troszkę inny sposób?! Jednym wiedza do głowy wchodzi jak czytają, innym jak słuchają a jeszcze innym jak chodzą z książką po pokoju.

„Co usłyszę, zapomnę. Co zobaczę, zapamiętam. Co zrobię, zrozumiem”.

Konfucjusz

Każdy człowiek uczy się w charakterystyczny dla siebie sposób. Dysponując właściwą „instrukcją obsługi” mózgu, możemy dobrze wykorzystać i znacznie powiększyć własny potencjał umysłowy.

Jeśli jesteś wzrokowcem

Preferujesz naukę wizualną. Najlepiej uczysz się: patrząc, czytając, notując, rysując, oglądając, obserwując demonstracje.

 • w czasie lekcji musisz dobrze widzieć nauczyciela, oglądaj prezentowane ilustracje, wykresy, diagramy,
 • ucząc się języków, staraj się widzieć dane słowo oraz sprawdzaj w słowniku zapis fonetyczny,
 • lepiej sam przeczytaj, niż słuchaj czytającego,
 • ucz się za pomocą obrazów, pomocy graficznych i ilustracji w  atrakcyjnej formie kolorystycznej,
 • łatwiej rozwiążesz problemy matematyczne, jeśli wykorzystasz jako przykład zdjęcie lub rysunek realnego obiektu (np. dzielenie poprzez podzielenie ciasta),
 • podkreślaj najważniejsze informacje w tekście,
 • rób rysunki na marginesach,
 • rób notatki, przede wszystkim w postaci map umysłu,
 • zadbaj o prządek w swoim otoczeniu (bałagan rozprasza Cię i  dekoncentruje).
 • wieszaj w pokoju nauki kolorowe, przestrzenne, ładne plastycznie plansze, rysunki, mapy,
 • możesz uczyć się przy muzyce i bez (hałas, muzyka, rozmowy nie rozpraszają Cię).

Jeśli jesteś słuchowcem

Preferujesz naukę odbieraną za pomocą bodźców słuchowych. Najlepiej uczą się aktywnie słuchając; zarówno siebie, jak i innych.

 • najlepiej uczysz się poprzez słuchanie i mówienie w trakcie uczenia się,
 • nagrywaj i odsłuchuj tekst, mów go własnymi słowami,
 • dyskutuj, rozmawiaj o tym czego się uczysz,
 • dla wzmocnienia zapamiętywania głośno powtarzaj słowa kluczowe,
 • przeczytaj cały tekst na głos, by przekonać się, że zawarte są w nim wszystkie zaplanowane elementy,
 • rozmawiaj o tekście, bierz udział w dyskusjach po przeczytaniu lektury,
 • nie eliminuj subwokalizacji (czytanie „w myślach”),
 • trenuj poprawną pisownię, powtarzaj zasady ortograficzne, sprawdzaj swoje prace po napisaniu, żeby unikać błędów, które mogą pojawiać się w zapisie,
 • lepiej pracuj w ciszy – możesz mieć trudności z koncentracją i  uczeniem się gdy w tle słychać muzykę.

Jeśli jesteś kinestetykiem

Preferujesz naukę powiązaną z ruchem. Najlepiej uczysz się dotykając, odbierając bodźce przez powierzchnię skóry i włączając emocje.

 • angażuj w procesie nauki całe swoje ciało i mięśnie,
 • zadbaj o ruch w czasie nauki (maszeruj, stukaj, podskakuj, itp.),
 • aby dobrze zapamiętać szczegóły, korzystaj z technik kinestetycznych (naśladuj, odgrywaj, wystukuj rytm, rapuj, rymuj, kojarz z ruchem),
 • prowadź badania i eksperymenty,
 • w nagrodę za dobrze wykonane zadanie, daj sobie czas na wykonywanie czynności związanych ze sportem (grami, ćwiczeniami fizycznymi i  ruchowymi),
 • rytm muzyki stymuluje Twoje mięśnie do ruchu i tańca, co redukuje stres i sprzyja zwiększeniu uwagi i motywacji,
 • odgrywaj fizycznie czytany tekst, wyobrażaj sobie siebie wykonującego opisywane w nim czynności,
 • w czasie nauki wykorzystuj dramę i pantomimę,
 • pisz dużymi literami na planszy lub tablicy,
 • rób duże notatki mapowe, zapisuj duże liczby stojąc przy tablicy czy planszy,
 • w nauce matematyki wykorzystuj konkretne, zaczerpnięte z życia przykłady,
 • miejsca do siedzenia w czasie uczenia się powinno być wygodne,
 • aby czuć się dobrze i swobodnie, musisz dać mięśniom swobodę ruchów,
 • zadbaj o wyeliminowanie z otoczenia zakłóceń wywołanych ruchem innych osób,
 • możesz czytać i uczyć się zarówno przy muzyce jak i w ciszy.