Jeśli dziecko źle czyta

 

Propozycje ćwiczeń  w czytaniu

1. Jeśli dziecko czyta literując każdy wyraz, ma trudności z podaniem nazwy wyrazu, często „zmyśla” wyrazy – ćwiczenia trzeba rozpocząć od usprawniania percepcji słuchowej oraz od nauczenia dziecka odczytywania sylaby jako całości. Niech dziecko odczytuje sylaby wypisane na karteczkach lub na komputerze, ale niech ich nie głoskuje. Można wielokrotnie odczytywać te same sylaby, śpiewać je do jakiejś melodii, układać czy dopowiadać wyrazy do tej sylaby. Można wykorzystać programy komputerowe do nauki czytania „Klik uczy czytać”. „Foka Sylabinka”.

2. Jeśli dziecko czytając dzieli wyrazy na sylaby, popełnia błędy, myli litery – bardzo dobre efekty przynoszą ćwiczenia z książką E. Kujawy, M. Kurzyny „Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu”.

Ćwiczenia w czytaniu:

– czytanie sylab przez dziecko na zmianę z rodzicami;

– czytanie selektywne ( dziecko odczytuje tylko wybrane litery, sylaby lub wyrazy w/g określonego klucza):

– przeczytaj tylko te sylaby w których występuje litera „p”;

– przeczytaj sylaby zawierające cząstkę „ba”;

– przeczytaj co drugą sylabę w wyrazie;

– przeczytaj wszystkie wyrazy z literką „a”;

– przeczytaj tylko wyrazy dwusylabowe;

Zadania dobieramy zgodnie z problemem dziecka. Jeśli myli określone litery powinno odczytywać sylaby i wyrazy z tymi literami. Do czytania można wykorzystać wiersze polskich autorów pisane dużą czcionką, czasopisma dziecięce. Warto, aby przed rozpoczęciem ćwiczenia i po jego zakończeniu dziecko przeczytało ten sam fragment czytanki – prawdopodobnie drugie czytanie będzie o wiele lepsze, co wraz z pochwałą rodziców będzie mobilizowało dziecko do dalszej pracy.

3. Jeżeli dziecko opanowało już technikę całościowego odczytywania wyrazów, ale przy czytaniu popełnia dużo błędów, często myli litery podobne kształtem np. „o-a, u-y, p-b”, warto skorzystać z książek do czytania B. Zakrzewskiej ” I ty będziesz dobrze czytać” oraz ” Czytanie to radość”. Zakrzewska proponuje czytanie treningowe., które należy wykonywać dokładnie zgodnie z instrukcją autorki. Ćwiczenia bardzo poprawiają tempo i „dokładność” czytania, poprawiają koncentrację uwagi i pozytywnie motywują do pracy; są lubiane przez uczniów uczęszczających na terapię.

4. Dzieci, które nie zachowują płynności czytania, nie przestrzegają znaków przestankowych, czytają monotonnie powinny czytać naprzemiennie z rodzicami sylaby, wyrazy, zdania (dziecko śledzi tekst). Można też czytać głośno wspólnie z dzieckiem- rodzic półgłosem, niezbyt szybko, zachowując właściwą modulację głosu. Ciekawa może być zabawa w teatr, czyli czytanie humorystycznie napisanych wierszy np. „Rzepki” J. Brzechwy z zachowaniem odpowiedniej modulacji głosu dla różnych bohaterów, czy nastrojów.

5. Dziecko, które czyta wolno, popełnia drobne błędy, „zacina” się na trudniejszych wyrazach ( wyrazy długie, mało znane, ze zbiegiem spółgłosek ) powinno codziennie czytać półgłosem 15 -20 min, w obecności osoby dorosłej. Czynnikiem mobilizującym jest nagranie czytającego dziecka na magnetofonie w chwili rozpoczęcia ćwiczeń oraz po trzech miesiącach systematycznego czytania w celu porównania poziomu czytania. Należy wybrać książkę niezbyt trudną, napisaną dużą czcionką, o tematyce interesującej dziecko.

Dzieci, które słabo czytają mają problemy ze zrozumieniem samodzielnie czytanego tekstu.

Ćwiczenia usprawniające zrozumienie tekstu:

– Aktywne słuchanie. Rodzic czyta dziecku fragment tekstu np. bajkę. Następnie wspólnie z dzieckiem rozmawia o treści tekstu. Dziecko może odpowiadać na pytania, opowiedzieć treść, ułożyć ciąg dalszy, powtórzyć określone wyrazy np. imiona bohaterów, wykonywane czynności, trudne słowa.

– Ćwiczenia w samodzielnym, cichym czytaniu ( układanie zdań z rozsypanych wyrazów, uzupełnianie brakujących wyrazów w zdaniu lub opowiadaniu, rozwiązywanie krzyżówek z czasopism dziecięcych ). Po samodzielnym przeczytania krótkiego tekstu: odpowiadanie na pytania, opowiadanie tekstu, zabawa w „prawdę i fałsz” – dziecko decyduje, które zdanie podane przez rodzica jest prawdziwe, układanie dalszego ciągu opowieści. Do pracy można wykorzystać książkę J. Mickiewicz „Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania”, zeszyty ćwiczeń do nauczania ortografii dla klas zintegrowanych M. Barańskiej, E. Jakackiej „Wiem jak to napisać” ( dla dzieci z klas I).