Jak włączyć się w edukację swojego dziecka

Jak włączyć się w edukację własnego dziecka, aby czuło się pewniejsze?

1.Bierz aktywny udział w zebraniach i dniach otwartych.

2.Ustal z nauczycielem najlepszy sposób komunikowania się z tobą (telefon, e-mail, list, notatka w zeszycie dziecka).

3.Otwórz się na pomysły nauczyciela, okaż dobrą wolę.

4.Słuchaj opinii innych o Twoim dziecku, staraj się zrozumieć ich punkt widzenia.

5.Podziel się z nauczycielem swoją wiedzą o mocnych stronach, talentach i zainteresowaniach swojego dziecka.

6.Bierz pod uwagę i powiedz nauczycielowi o oczekiwaniach i celach, jakie sobie stawia twoje dziecko.

7.Nie żałuj czasu na rozmowy o postępach i trudnościach dziecka w szkole.

8.Staraj się zrozumieć i zaakceptuj reguły obowiązujące dziecko w szkole; nie podważaj ich znaczenia i nie pozwalaj na omijanie lub łamanie tych zasad w domu (okazywanie szacunku starszym, poprawne zachowanie przy stole, niepalenie papierosów, nieprzeklinanie itp.).

9. Szukaj informacji o szkole; zaglądaj na stronę www szkoły.

10. Zapoznaj się z systemem oceniania i wymagań wobec twojego dziecka (śródrocznych, na zakończenie semestru/roku, wymagań egzaminacyjnych).

11. Poznaj przyjaciół i kolegów swojego dziecka.

12.Staraj się śledzić życie szkoły i w miarę możliwości uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych dla – lub z udziałem rodzin uczniów; pomóż organizować takie imprezy.

13.Weź udział w organizowanych dla rodziców warsztatach, szkoleniach lub seminariach. Jeśli nie są organizowane podsuń szkole pomysł ich zorganizowania.

14.Bierz udział w godzinach wychowawczych i lekcjach otwartych, na które jesteś zapraszany.

15.Ustal z nauczycielem plan postępowania w stosunku do twojego dziecka zwłaszcza w sytuacji kryzysowej.

16.Dowiaduj się o plany i ważne dla dziecka wydarzenia w zbliżającym się czasie.

17.Zadbaj, aby dziecko miało w domu wydzielone ciche i dobrze oświetlone miejsce do nauki i odrabiania lekcji. Ustal w miarę możliwości stałe godziny spokojnej pracy dziecka w domu – w tym czasie nie angażuj go do innych czynności.

18.Pomóż swojemu dziecku zaplanować pracę, podzielić duże i trudne zadania na małe kroki.

19.Okazuj szacunek dla pracy dziecka, doceniaj jego wysiłek.

20.Spróbuj znaleźć zajęcie (hobby, sport), które będziesz wykonywał razem z dzieckiem.

21.Zachęcaj dziecko do podejmowania działań twórczych (malowania, grania itp.), czytania książek, słuchania dobrej muzyki; czytajcie razem chociaż kilka minut każdego dnia.

22.Wspólnie z dzieckiem wybierz i zaplanuj programy telewizyjne, które będzie mogło oglądać; gdy możesz, oglądaj je razem z nim i rozmawiaj o tym, co widziało i czego się nauczyło.

23.Od czasu do czasu baw się z dzieckiem – graj w gry dydaktyczne, towarzyskie, komputerowe itp.

24.Zachęcaj swoje dziecko do pełnienia funkcji społecznych i udziału w samorządzie uczniowskim i wspieraj je w działaniu.

25.Zachęcaj i wspieraj swoje dziecko w działaniu społecznym na rzecz potrzebujących pomocy; sam służ przykładem.