SUKCES NASZYCH UCZENNIC W KONKURSIE PLASTYCZNYM

NA KOMIKS O UZALEŻNIENIACH

Pod koniec kwietnia cztery uczennice naszej szkoły wzięły udział w konkursie plastycznym na wykonanie komiksu nt. uzależnień. Konkurs ogłoszony został w ramach realizacji wojewódzkiego programu w zakresie profilaktyki uzależnień ,,Pomyśl zanim spróbujesz”. Organizatorami konkursu są Wojewoda opolski, Opolski Kurator Oświaty, Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Komendant Wojewódzki Policji w Opolu. Komiks należało wykonać w dwuosobowym zespole. W skład jednego zespołu wchodziły uczennice kl. IV B – Julia Kielan i Lidia Pachurka. Uczennice wykonały komiks pod tytułem: ,,Czy to na pewno jest dobre ? Przygody Kajtka i Helenki”. Drugi zespół stanowiły uczennice kl. VI – Julia Mroczkowska i Kinga Szczawurska, które swój komiks zatytułowały ,,Lekkomyślna decyzja Ani”. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 11 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, na którą zaproszone zostały uczennice biorące udział w konkursie, bowiem jeden z naszych zespołów otrzymał wyróżnienie w tym konkursie.

Opr. K. Raczkowska

KILKA SŁÓW O PROMOCJI ZDROWIA …

Uczniowie naszej szkoły zaangażowani są w działalność prozdrowotną. W szkole organizowane są różnego rodzaju akcje, konkursy, realizowane są zadania w dziedzinie promocji zdrowia, a także przygotowywane gazetki informacyjne. Przez cały rok szkolny na korytarzu umieszczane były informacje dotyczące edukacji zdrowotnej, które przeznaczone były nie tylko dla uczniów, ale także dla rodziców. A o to kilka przykładów gazetek edukacyjnych w naszej szkole.

 

III edycja konkursu ortograficznego ,,O Pióro Dyrektora Szkoły”

Już po raz trzeci w naszej szkole odbył się konkurs ortograficzny dla uczniów klas trzecich. W konkursie wzięły udział klasy – III A, III B i kl. III ze Szkoły Filialnej w Dobrzyniu. Konkurs składa się z dwóch etapów: klasowego, w którym udział biorą wszyscy uczniowie danej klasy oraz etap szkolny. Do II etapu przechodzi po trzech najlepszych uczniów z każdej klasy. Zatem w II etapie, który odbył się 14 maja br. udział wzięli następujący uczniowie:

  1. Julia Buszta (kl. III A),

  2. Mateusz Mańka (kl. III A),

  3. Borys Bilski (kl. III A),

  4. Mateusz Haręza (kl. III B),

  5. Oliwia Spiecha (kl. III B),

  6. Maksymilian Rzepkiewicz (kl. III B),

  7. Julia Preis (kl. III Dobrzyń),

  8. Wiktor Salak (kl. III Dobrzyń).

Zadaniem uczestników było napisanie dyktanda oraz wykonanie kilku zadań ortograficznych. Konkurs składał się zatem z zadań sprawdzających pisownię wyrazów z ,,ż”, ,,rz”, ,,ó”, ,,u”, ,,ch”, ,,h”, pisownię wyrazów ze zmiękczeniami, a także pisownię różnych części mowy z cząstką ,,nie”. Celem konkursu jest doskonalenie znajomości zasad ortograficznych, wyrabianie czujności ortograficznej, a także wdrażanie do respektowania zasad zdrowej rywalizacji.

Nagrodą w konkursie jest pióro ufundowane przez Dyrektora Szkoły, a także tytuł Mistrza Ortografii. Zwycięzcę konkursu poznamy 22 czerwca podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/18.

Opr. K. Raczkowska

VI Igrzyska Sportowe Przedszkolaków 

Lubsza 2018 

 

więcej na :  ( kliknij poniższy link ) ↓↓↓

http://brzeg24.pl/sport-i-rekreacja/121059-gminne-igrzyska-olimpijskie-przedszkolakow-2018/

 

 

227 lat temu uchwalono Konstytucję 3 Maja

Sejm Czteroletni po burzliwej debacie 3 maja 1791 r. przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r.

Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie.

132121421213-746x280

 

Wiwat maj !

Pod takim hasłem uczniowie naszej szkoły uczcili majowe święta czyli Święto Flagi oraz Święto Konstytucji 3 Maja. Uroczysty apel odbył się 27 kwietnia br.

Uczniowie przybyli na uroczystość w strojach galowych, aby uczcić tak ważne dla Polaków wydarzenia. Na wstępie uczniowie kl. VII zaprezentowali taniec z flagami do utworu ,,Nie pytaj o Polskę”. Następnie w obecności Pocztu Sztandarowego odśpiewano hymn państwowy.

Część artystyczną przedstawili uczniowie kl. IV A i IV B. Krótka informacja o powstaniu Konstytucji 3 Maja wzbogaciła wiedzę historyczną naszych uczniów. W apelu nawiązano do poszanowania naszych symboli narodowych: flagi, godła
i hymnu, a także zaprezentowano pieśni patriotyczne.

Apel choć krótki wzbudził uczucia patriotyczne wśród uczniów, w ciekawy sposób przedstawiał wydarzenia historyczne i teraźniejszość, a przede wszystkim był okazją do uzmysłowienia wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: ojczyzna i patriotyzm.

Opr. K. Raczkowska, M. Myszka

Dzisiaj obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

 

flag of poland

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami państwowymi: 1 maja  i 3 maja