Gmina Lubsza realizuje projekt pt. Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza.

Projekt realizowany jest w okresie od 1.05.2018 r. – 30.06.2020 r. w trzech Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego (OWP) znajdujących się na terenie Gminy Lubsza (woj. opolskie):

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubszy, 

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czepielowicach, 

  • Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Mąkoszycach.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 135 dzieci (66 dziewcząt., 69 chłopców); 9 nauczycieli (9K), a także 3 OWP poprzez doposażenie w pomoce i sprzęt do realizacji zajęć. Projekt zakłada realizację zajęć dodatkowych podnoszących jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz zajęcia realizowane w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów i uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem 3-4 letnim w tym o specjalnych potrzebach. Zwiększona świadomość rodziców w zakresie konieczności kształcenia dzieci od wczesnych lat wychowania przedszkolnego wskazuje na ogromną potrzebę organizowania takich zajęć już dla dzieci 3-4 letnich. W celu sprostaniu wymagań rodziców konieczne jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubsza także poprzez zakupy sprzętów i pomocy do 3 przedszkoli oraz udział 9 nauczycieli w kursach i studiach podyplomowych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Projekt „Stawiamy na przedszkolaki w Gminie Lubsza.”, konkurs nr: RPOP.09.01.03-IP.02-16-002/17, nr ewidencyjny wniosku: RPOP.09.01.03-16-0006/17.

Dofinansowanie projektu z UE: 500 186 PLN.

FE_poziom_pl

 

NIEPODLEGŁA, NIEPOKORNA

To tytuł piosenki będącej ostatnim punktem akademii, która odbyła się w naszej szkole 13 listopada br. W ten sposób cała społeczność szkolna uczciła 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Uczniowie w strojach galowych wysłuchali występu przygotowanego przez uczniów kl. IV – VIII. Oprócz prozy, wierszy o charakterze patriotycznym, uczniowie zaprezentowali się w piosenkach obrazujących walkę, drogę Polski do niepodległości. Uczennice kl. IV B zaprezentowały się w piosence ,,11 listopada”, a uczniowie kl. V A i V B przygotowali utwory: ,,Mury”, ,,Biały Krzyż” oraz ,, Niepodległa, niepokorna”. Podczas występu uczniowie kl. VIII zaprezentowali symboliczne sceny historyczne – od rozbiorów, poprzez powstania, aż po odzyskanie niepodległości.

Występ uczniów był ostatnim wydarzeniem podsumowującym szkolne obchody 100 – lecia niepodległości.

Opr. K. Raczkowska, T. Drozd, M. Myszka, A. Gamota

 

Z wizytą w Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Gać

W dn. 7 listopada br. uczniowie kl. VA, VB i VI udali się w ramach zajęć do ZGO w Gać. Wycieczka po zakładzie gospodarowania odpadami była poprzedzona warsztatami ekologicznymi, które odbyły się 22 listopada w naszej szkole. Podczas wizyty w zakładzie uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób należy segregować odpady, aby można było je poddać recyklingowi. Zobaczyli także jak wygląda praca w zakładzie.

ZGO GAĆ cały czas realizuje kampanię informacyjno – edukacyjną dla dzieci oraz młodzieży z terenu 17 gmin w ramach realizowanego, dofinansowanego z UM województwa dolnośląskiego projektu: ,,Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym”.

Opr. K. Raczkowska

REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ

W całej Polsce aż 20 tysięcy przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych zgłosiło swój udział w akcji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jedną z tych szkół była również nasza szkoła.
Celem akcji było wspólne zaśpiewanie 4 – zwrotkowego hymnu narodowego przez uczniów i nauczycieli przedszkoli, szkół w kraju i za granicą. Akcja odbyła się w piątek, 9 listopada 2018 roku o godz. 11. 11.

 

NA CZEŚĆ NIEPODLEGŁEJ

W związku z obchodami 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej szkole ogłoszony został konkurs na wykonanie gazetki patriotycznej. W konkursie udział wzięły kl. IV – VIII. Nagrodę w wysokości 200 zł dla zwycięskiej klasy ufundowała Rada Rodziców.
Dn. 6 listopada komisja w składzie: p. Agata Czechowska – Dyrektor Szkoły, p. Edyta Chołoniewska – nauczyciel techniki, p. Teresa Drozd – nauczyciel religii i j. polskiego oraz p. Adam Przybyła – nauczyciel w- f, dokonała oceny gazetek. Komisja jednogłośnie stwierdziła, iż najpiękniejszą gazetkę wykonała kl. VI. Uczniom i wychowawcy serdecznie gratulujemy.

Opr. K. Raczkowska

kl. VI (600 x 450)

 

 

 

 

11.11.2018 r. 

images

I Bieg Niepodległości uczniów szkół Gminy Lubsza

Fotorelacja z uroczystości

 

Zdjęcia : Renata Wadówka

Serdeczne podziękowania dla : 

Adama Mykita za pomoc w organizacji imprezy , 

Krzysztofa Pachurka – oprawa graficzna , 

Krzysztofa Kulwickiego – Dyrektora MOSiR w Brzegu

oraz wszystkim pozostałym , którzy przyczynili się do sukcesu :-)

 

Eksponaty z Centrum Nauki Kopernik – na wyciągnięcie ręki!

Dnia 8.11.2018 uczniowie kl. IV A, IV B, VII oraz VIII udali się do szkoły w Mąkoszycach, aby testować i eksperymentować z eksponatami, które przyjechały Naukobusem z Centrum Nauki Kopernik. Nasi czniowie bawili się, odkrywali, obserwowali i szukali rozwiązań samodzielnie oraz z przyjaciółmi. Naukobus to wrota do świata nauki. Wraz z nim przyjeżdżają do szkół specjalne eksponaty, które pomagają uczniom odkryć tajemnice wielu zjawisk. Podróżujący naukobusem animatorzy odpowiadają na wiele pytań.

Projekt edukacyjny dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zaproszenie

 

Serdecznie zapraszamy na 

I Bieg Niepodległości uczniów szkół Gminy Lubsza :-)

 Patronat Honorowy : Wójt Gminy Lubsza – Bogusław Gąsiorowski 

Piątek , 9 listopada 2018 r. , 

Boisko  LZS Viktoria Dobrzyń 

Rozpoczęcie , godz. 10.30 

Uroczyste odśpiewanie Hymnu Narodowego

oraz

Bieg okolicznościowy z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości , ok. godz . 11.30 

Zapraszamy !!! 

Pilne !!!

 

Nieoficjalne wyniki wyborów na Wójta Gminy Lubsza :

BOGUSŁAW GĄSIOROWSKI – 1841 głosów  (55,14%)
GRAŻYNA LECHOWSKA – 1498 głosów  (44,86%)