Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w  Lubszy

Udział uczniów naszej szkoły w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

KRUS,,Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”

Uczniowie naszej szkoły już po raz kolejny wzięli udział w konkursie plastycznym KRUS, w którym mamy już swoich laureatów w poprzednich edycjach. Tym razem do konkursu przystąpiło 8 uczniów. Wykonali piękne prace, choć temat nie należy do najłatwiejszych do zilustrowania.  Mimo to, uczniowie podjęli ten trud, za co jesteśmy im wdzięczni.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, wskazującego na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi. Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” ma zwrócić uwagę na popularyzowanie zasad prawidłowego stosowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie rolnym. 

Serdecznie dziękujemy uczniom za chęć uczestnictwa oraz zaangażowanie się w wykonanie ciekawych prac. Z niecierpliwością czekamy na podsumowanie konkursu jednocześnie życząc zwycięstwa.

Opracowała: Katarzyna Raczkowska