Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Lubszy

Zajęcia realizowane w świetlicy 
w roku 2022

Świetlica szkolna

     Świetlica szkolna w PSP w Lubszy czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:30- plan jest dostosowany do zajęć uczniów naszej szkoły w danym roku szkolnym.             
        Karty zgłoszeniowe do świetlicy można pobrać u wychowawcy świetlicy bądź z naszej strony internetowej - POBIARZ KARTĘ . Co roku zapisy do świetlicy szkolnej rozpoczynają się już w czerwcu- na koniec roku szkolnego- złożyć je należy w sierpniu w sekretariacie szkolnym- aby we wrześniu listy uczniów zapisanych do świetlicy były kompletne.               
Wychowawcą świetlicy szkolnej jest pani mgr Katarzyna Maciejewska.  

        W świetlicy realizowane są od tego roku szkolnego 2021/2022 dwie innowacje pedagogiczne „ Kreatywne świeliczaki na tropie…” oraz „ Wspieranie przez czytanie”. Co roku również wszystkie pierwszaki są uroczyście pasowane na świetliczaka- co pomaga dzieciom w adaptacji z placówką oraz  kolegami ze szkoły. 
      Pierwsza innowacja skierowana jest do uczniów klas młodszych 1-3 – jej zadaniem jest rozwój wyobraźni oraz kreatywnego myślenia u dzieci z wykorzystaniem różnorodnych technik w w ich pracach. Uczniowie po swoich lekcjach o ustalonej wcześniej porze spotykają się z opiekunem w świetlicy na zajęciach. 
      Druga innowacja skierowana jest do uczniów klas starszych 4-8. Zamysłem tych zajęć jest dowartościowanie siebie i zrozumienie przez dzieci czym są wartości w naszym życiu, jak je w sobie wzmacniać. Bazujemy na książkach z serii- „Gorzka czekolada”- akcji czytelniczej XXI w - Cała Polska Czyta Dzieciom - specjalnie stworzonych z myślą o uczniach i ich potrzebach.

       Poza innowacjami dzieci w świetlicy mają zapewnioną fachową opiekę, wsparcie przy odrabianiu lekcji. Uczniowie mogą aktywnie spędzić swój wolny czas grając w różnego typu gry planszowe, układając puzzle, rysując, lepiąc z plasteliny. W miarę możliwości pogodowych uczniowie wychodzą wraz z wychowawcą świetlicy na plac zabaw przy szkole  jak i na boisko. Świetlica dysponuje paletkami do badmintona , skakankami, piłkami, gumami do skakania, kredą kolorową, dzięki którym dzieci z radością spędzają swój czas na świeżym powietrzu- kierując się mottem „ ruch to zdrowie”.   

Powrót