Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Lubszy